La durada mitjana dels contractes inscrits en els serveis públics d'ocupació durant el mes de juliol va ser de 47,05 dies, la xifra més baixa en aquest mes des de l'any 2006, quan arrenca la sèrie d'aquesta estadística, segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) recollides per Europa Press.

En els mesos de juliol del període 2013-2018, la durada mitjana dels contractes registrats superava els 49 dies, amb dues excepcions, el juliol del 2015 (51,43 dies) i el juliol del 2016 (48,37 dies).

Els anys anteriors, la durada mitjana dels contractes inscrits el juliol va ser bastant superior, amb xifres que no baixen dels 58,8 dies.