El deute del conjunt de les administracions públiques va augmentar 14.644.000 d'euros al juny, fins a situar-se en 1,21 bilions d'euros, amb la qual cosa que supera el 99% del PIB i marca un nou màxim històric, segons les dades publicades ahir per el Banc d'Espanya.

En concret, el deute públic va augmentar l'1,2% al juny respecte al mes anterior, en arribar als 1,21 bilions d'euros, i va repuntar el 3,8% respecte al mateix mes de l'any passat, ja es va elevar 44.741.000 d'euros en l'últim any.

Amb la metodologia utilitzada pel ministeri d'Economia i Empresa (interpolació lineal entre l'últim PIB nominal conegut i el previst el 31 de desembre del 2019), el percentatge de deute sobre el PIB es va situar al juny en el 98,38%, davant del 97,09% del desembre del 2018.

En tot cas, assenyalen fonts del ministeri, «aquesta dada és compatible» amb l'objectiu de ràtio deute-PIB del 95,8% per final de 2019 que figura en el Programa d'Estabilitat 2019-2022.

El departament de Nadia Calviño va explicar que el saldo mensual té una evolució «volàtil» condicionada per la concentració d'emissions en els primers mesos de l'any i dels venciments al gener, abril, juliol, octubre i, per primera vegada aquest any, en novembre.

En aquests mesos es produeixen habitualment reduccions del saldo, mentre que en la resta de mesos el saldo augmenta, especialment en la primera meitat de l'any.

Comunitats i ajuntaments

Per administracions, el deute de l'Estat explica gairebé tot l'augment del deute públic al juny, ja que va augmentar a nivell mensual 14.059.000, fins als 1,065 bilions d'euros. Respecte a l'exercici anterior, va augmentar el 4,3%, ja que va sumar 44.197.000 d'euros en un any.

El deute públic de les comunitats autònomes també va contribuir a l'augment l'endeutament total al juny, ja que es va elevar a 1.493 milions d'euros, fins als 300.061.000 d'euros. Interanualment va augmentar el 2,3%.

Així mateix, les corporacions locals van elevar el seu endeutament 294 milions al juny respecte al mes anterior, fins els 26.334.000, però en l'últim any han retallat el seu deute 3.079.000, el 10,4% menys.

Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social va pujar el 4% el mes de juny i es va situar ja en 48.693.000 d'euros, nou màxim, mentre que interanualment ha registrat una alça del 39,5%, amb 13.805.000 d'euros més, repunt que és degut als deutes que ha concedit l'Estat a la Seguretat Social en els últims anys per tal de poder pagar les pensions.