El 85,6% dels autònoms persona física cotitza per la base mínima i únicament el 14,4% dels treballadors per compte propi cotitza per una base superior a la mínima que estableix la Seguretat Social, segons es desprèn de l'últim informe realitzat per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). De fet, l'estudi apunta que només el 3,4% dels autònoms cotitza entre 1,5 i 2 vegades la base mínima; el 4,1%, entre dos i tres vegades la base mínima, i el 0,7% té una cotització fins a tres vegades per sobre de la base mínima.

Actualment, a Espanya hi ha més de 3,2 milions d'autònoms. D'aquests, el 61,3% són autònoms persona física i el 38,7% està donat d'alta en algun tipus de societat. Segons la federació d'autònoms, els últims sis mesos s'ha registrat un augment tant de les societats com dels treballadors per compte propi que són persona física.

Pel que fa a la creació d'ocupació, l'informe estableix que un de cada cinc autònoms (446.285 persones) té almenys un treballador al seu càrrec. A més, els últims sis mesos, els autònoms ocupadors s'han incrementat en gairebé el 3%, creixement que és quatre vegades superior al dels autònoms que no tenen treballadors al seu càrrec, que només han augmentat el 0,5%.

Entre 1 i 5 treballadors

El 30,3% dels autònoms té entre un i cinc treballadors. Si se sumen els autònoms persona física i els societaris sense treballadors, «es pot dir que el 90% del teixit empresarial a Espanya té de zero a cinc treballadors», segons apunta ATA.

De l'increment del nombre d'autònoms persona física el primer semestre de l'any es desprèn que el 51,7% van ser dones i el 48,3%, homes. Si es té en compte l'edat dels empleats, s'observa que un de cada dos treballadors per compte propi té entre 40 i 54 anys. A més, només el 2% té menys de 25 anys.

La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms també posa en relleu que cada vegada són més els autònoms que aconsegueixen consolidar els seus negocis. De fet, el 66% dels treballadors per compte propi persona física disposa de més de tres anys d'antiguitat al capdavant del seu negoci. El primer semestre, es va registrar un augment del 0,7% dels treballadors per compte propi que porten més de cinc anys amb el seu negoci.

D'altra banda, l'informe estableix que el 6,3% dels autònoms persona física porta a terme la seva activitat simultàniament amb una altra per compte aliè. Els sis primers mesos de l'any, aquest col·lectiu va augmentar el 4,8%.

Línia ascendent

La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms va apuntar que aquest creixement té una important línia ascendent i també va destacar que els autònoms que es dediquen en exclusiva a la seva activitat han crescut només el 0,8% el primer semestre.

Així, a 30 de juny, el nombre total d'autònoms persona física que cotitzava en el règim general i en el règim especial de treballadors autònoms s'ha situat en els 127.502 treballadors. Pel que fa als autònoms col·laboradors, és a dir, un familiar de l'autònom que conviu i treballa amb ell, també van augmentar el primer semestre (+ 2,5%). Tenint en compte els sectors, ATA va posar en relleu que el comerç, l'agricultura i la construcció concentren gairebé el 45% del total d'autònoms persona física.