L'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya va organitzar ahir una «venda d'esclaus» simbòlica a la plaça Reial de Barcelona per denunciar la utilització dels becaris a les empreses com a mà d'obra precària.

«El treball dels becaris serveix perquè les empreses puguin reduir costos en la contractació de treballadors. Aquesta situació sumeix els becaris en situacions injustes, precàries i de total explotació laboral», va criticar Elena Fer-rero, portaveu d'Avalot.

El sindicat reclama la creació definitiva d'un registre de becaris, amb l'objectiu de determinar el nombre de joves que es troben en aquesta situació a Catalunya i destriar quins s'estan formant veritablement i quins estan ocupant llocs de feina estructurals.

A banda, també demana que totes les persones que estiguin desenvolupant una feina dins d'una empresa -becaris inclosos- tinguin «un contracte de treball i, per tant, una relació laboral amb aquesta empresa».

Que totes les pràctiques siguin retribuïdes i que s'asseguri la cotització a la seguretat social en relació amb la protecció de l'atur són altres cavalls de batalla per a Avalot. «El becari hauria de poder gaudir dels drets, deures i obligacions sociolaborals que regula l'Estatut dels Treballadors i els convenis col·lectius, com són el dret a baixa mèdica o a vacances retribuïdes», va puntualitzar Fer-rero.

«És intolerable que les persones en pràctiques tinguin responsabilitats iguals o majors que treballadors amb un lloc estructural», va lamentar la portaveu de Joves de la UGT, que va posar l'accent en una pràctica abusiva que recentment s'ha detectat en algunes empreses.

«Hi ha ofertes de feina a Internet que primer et demanen que et matriculis a un institut o a una universitat per poder establir un conveni de pràctiques. Això és un frau, un lloc de feina encobert», va destapar Ferrero.

Pràctica fraudulenta

Segons Avalot, aquesta pràctica fraudulenta s'ha detectat en algunes empreses de Madrid «i a Catalunya estem sobre la pista d'alguna empresa que també podria estar fent-ho», va avançar la portaveu dels Joves de la UGT de Catalunya. «Estem acabant de recollir proves i ho denunciarem a Inspecció de Treball», va assegurar Ferrero, que també va criticar el fet que les grans empreses no estiguin obligades a detallar el nombre de becaris.

«Es neguen sistemàticament a donar-nos les dades, amb l'excusa que no són personal laboral. Això ens fa pensar que els becaris estan cobrint en molts casos llocs de feina estructurals», va concloure la portaveu nacional d'Avalot.