El sou mitjà a Catalunya se situa actualment en 1.788 euros mensuals, el 2,4% superior a la de fa un any, i assoleix el màxim registrat fins ara, segons dades d'un estudi elaborat per Adecco. Tanmateix, tot i que el salari mitjà a Catalunya és superior a la mitjana estatal -1.674 euros mensuals, l'1,7% més-, també es més baix en comparació amb altres comunitats, com el País Basc (1.973 euros al mes), Madrid (1.964) o Navarra (1.824).

Tot i aquest desavantatge, en dos anys els catalans han ampliat el seu poder adquisitiu en 118 euros l'any, amb el 0,6% més de capacitat de compra en relació amb el segon trimestre del 2017. L'informe destaca la millora del poder de compra a Catalunya entre el 2017 i el 2019, que contrasta amb la pèrdua de capacitat adquisitiva detectada entre el 2016 i el 2018, quan es van perdre 400 euros anuals, l'1,9% menys. Per contra, el poder de compra del salari mitjà a Espanya es va reduir el 0,7% els dos últims dos anys (des del segon trimestre del 2017 al mateix període del 2019), fet que equival a dir que l'assalariat mitjà té, al cap d'un any, 133 euros menys a la butxaca dels que tenia fa dos anys, segons el Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació elaborat pel grup de recursos humans i investigadors de Barceló i Associats. A escala estatal, el salari mitjà nacional perd poder adquisitiu des del primer trimestre del 2017, per la qual cosa ja acumula deu trimestres consecutius sense guanyar poder de compra. Aquesta variable s'obté en descomptar la inflació de l'evolució del salari mitjà, segons l'informe. Malgrat haver reduït el seu poder adquisitiu els últims dos anys, aquesta pèrdua del 0,7% del poder de compra del salari mitjà és la més baixa en dos anys.

D'acord amb l'informe d'Adecco, a banda de Catalunya, els salaris de sis comunitats autònomes han millorat el seu poder adquisitiu respecte a fa dos anys, especialment les Balears, amb més de 400 euros de millora, i Galícia, amb 251 euros anuals més que a mitjan 2017. La segueixen Navarra (199 euros), les Canàries (163 euros), Extremadura (22 euros) i Astúries (9 euros). A les deu regions restants el poder de compra dels salaris s'ha reduït els últims dos anys, principalment a Castella-la Manxa, amb un descens de 663 anuals des del segon trimestre del 2017, seguit de Múrcia (-573 euros anuals), Andalusia (-419 euros anuals), la Rioja (-403 euros), Madrid (-352 euros), el País Basc (-251 euros), el País Valencià (-103 euros), Cantàbria (87 euros), Aragó (37 euros ) i Castella i Lleó (-22 euros).

Gairebé 2.000 euros

Deixant de banda l'impacte de la inflació sobre els salaris, Adecco destaca que el salari mitjà ordinari brut es va situar el segon trimestre en 1.674 euros mensuals, l'1,7% més en relació amb el mateix període del 2018 i el seu vuitè augment trimestral consecutiu.

El País Basc i Madrid segueixen presentant els salaris nominals ordinaris més elevats de mitjana, amb 1.973 i 1.964 euros al mes, respectivament, davant Extremadura i Múrcia, que tenen els sous més baixos, amb 1.358 i 1.433 euros, respectivament.

Segons Adecco, Astúries, les Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, el PAís Valencià, Galícia, Madrid i Navarra van aconseguir els seus màxims nivells salarials mitjans el segon trimestre d'aquest any. L'estudi, a més, revela que les Balears, Catalunya i Navarra (per aquest ordre) són les comunitats que reuneixen les millors condicions per treballar, mentre que les que pitjor valoració reben són Castella-la Manxa, les Canàries i Múrcia. Per dur a terme aquesta classificació s'han pres en consideració cinc àrees de l'entorn laboral: la remuneració, la seguretat laboral, les oportunitats d'ocupació, la conciliació amb la vida familiar i la conflictivitat laboral.