Els bancs espanyols van gua-nyar 6.779 milions d'euros el primer semestre de l'any, el 4,8% en comparació amb el mateix període del 2018. Segons l'Associació Espanyola de Banca (AEB), les provisions més altres de caràcter extraordinari fetes en el segon trimestre i els resultats inferiors per operacions financeres expliquen aquesta evolució del resultat, marcat també per la contenció de les despeses d'explotació.

El marge d'interessos va mantenir una tendència a l'alça amb un increment del 3,8% interanual, fins a superar els 30.000 milions. Els ingressos per comissions es van mantenir estables amb 9.797 milions, mentre que el resultat per operacions financeres, sense diferències de canvi, va baixar en 670 milions principalment per la baixada dels beneficis de l'activitat de negociació.

D'altra banda, la contenció de les despeses d'explotació va permetre que els bancs espanyols tinguessin una ràtio d'eficiència del 49,5%, amb una millora de vint punts bàsics respecte al juny del 2018, «que la situa entre les millors del conjunt de sistemes bancaris de la UE». Les provisions extraordinàries fetes el segon trimestre van fer que el conjunt de dotacions augmentessin un 9,2% interanual, tot i que hi va haver un deteriorament d'actius financers similar al del primer semestre del 2018. Per últim, la venda d'actius no financers i no corrents va obtenir 320 milions més.