Catalunya tenia 319.759 assalariats públics el gener del 2019, que es tradueixen en 41,3 empleats del sector públic per cada mil habitants, el nivell més baix de tot l'Estat, segons l'informe «Empleats públics a Catalunya i Espanya (2013-2019)», elaborat per l'Observatori de Pimec. El nombre de treballadors del sector públic ha augmentat el 2,3% en comparació amb el gener del 2013, any que l'informe agafa com a referència de la fi de la crisi econòmica.

Els empleats públics catalans representen el 12,3% del total de treballadors públics de l'Estat. L'informe també destaca que l'administració estatal té poc pes en el conjunt d'empleats públics catalans, el 8,1%, mentre que el 55,1% són de l'administració autonòmica, el 28% de la local i el 8,8% treballen a les universitat. Els assalariats públics representen el 9,3% del total d'ocupats a Catalu-nya, també el pes més baix de tot l'Estat. Pimec va destacar que la dada «contrasta, per exemple, amb els nivells superiors al 15% que registren Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Aragó, Astúries i amb el 23,4% que enregistra Extremadura». Pel que fa als empleats públics sobre el total d'habitants, a Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Aragó n'hi ha entre 66 i 69 per cada mil, el 63% més que a Catalunya. Pimec apunta que «el cas més extrem» és el d'Extremadura, amb 84,5 treballadors públics per cada mil habitants.

L'informe afirma que el baix pes dels empleats públics a Catalunya «es correspon en bona part al sistema de concerts entre el sector públic i el sector privat».