La Fundació Turisme i Fires de Manresa precisa seleccionar guies i informadors d'equipaments turístics de Manresa, principalment en caps de setmana. La incorporació serà a partir del mes d'octubre.

Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina