Saldes (265 habitants, el 2018) figurava fa tres anys com el segon municipi català amb la renda per persona més elevada, amb 20.092 euros, només per sota de Matadepera (20.792). Així consta en la noves taules estadístiques experimentals publicades per l'INE, que permeten consultar indicadors estadístics de renda mitjana i la seva distribució a nivell municipal i inframunicipal. En tercer lloc del rànquing total català figurava Isòvol (278 habitants, el 2018), amb 20.023 euros per habitant. Sant Just Desvern (19.979) i Sant Cugat del Vallès (19.151) seguien aquests tres municipis en el llistat estadístic.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha començat a publicar aquesta setmana a la seva pàgina web la secció Estadística Experimental, en la qual pretén mostrar «els avanços realitzats en diferents aspectes de la producció estadística». El primer projecte que s'incorpora a aquesta secció és l'Atles de Distribució de Renda de les Llars (ADRH), que consisteix en la construcció d'indicadors estadístics de renda mitjana al detall a partir de l'enllaç d'informació de població de l'INE amb dades tributàries, fonamentalment de l'Agència Tributària (AEAT), però també de les hisendes forals de País Basc i Comunitat Foral de Navarra, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística.

L'Atles conté dades de renda de 2015 i 2016, combinats amb la població resident a 1 de gener de 2016 i 2017, respectivament. Aquesta informació, encara en fase experimental, s'ofereix per a municipis, districtes i seccions censals, sempre que superin certs llindars quant a nombre d'habitants.

El nou atles ofereix informació de renda mitjana (per persona i per llar) per a àmbits geogràfics de més de 100 habitants, la qual cosa implica disposar de dades per a més del 99,8% de la població resident a l'estat espanyol.

Amb la publicació d'aquest atles, l'INE també estrena un sistema que permet visualitzar en mapa les dades de renda per municipi, districte i secció censal. L'aplicació permet als usuaris triar qualsevol carrer de l'Estat per consultar les seves dades i disposa d'eines, com la cerca per nom de via o per la ubicació personal (previ permís exprés en aquest cas), l'agregació de marcadors o la possibilitat de compartir vincles per correu electrònic o en xarxes socials.

L'evolució a les ciutats grans

En el conjunt de municipis catalans de més de 25.000 habitants, Manresa es mantenia tant el 2015 com el 2016 en la posició 22, amb 11.732 euros per persona el 2015 i 12.083 un any després. En ambdós casos, figurava lleugerament per sobre de la mitjana d'aquest conjunt de munipis, que va ser d'11.655 euros per persona el 2015 i 12.037 el 2016. Amb tot, el creixement d'un any a l'altre va ser inferior a Manresa que la mitjana catalana (2,99% per 3,28%).

Igualada, per la seva banda, queia tres posicions en el rànquing de renda per persona el 2016 respecte de l'any anterior, amb 12.161 euros (2016) per 11.840 (2015). El creixement relatiu interanual també va ser inferior a la mitjana i també a la de Manresa (2,71%).

Dels municipis de la CAtalunya central de més de 25.000 habitants, el situat en pitjor posició és Martorell, amb 11.342 euros per persona el 2016 i un creixement relatiu interanual de l'1,20%.

Quant a la renda familiar, tant Manresa com Igualada se situaven el 2016 per sota de la mitjana de les ciutats de més de 25.000 habitants, amb 30.555 euros (Manresa) i 31.823 (Igualada). Els seus creixements respecte de l'exercici anterior també són inferiors a la mitjana nacional: el 3,39%, en el cas de la capital del Bages, i del 3,61% en el d'Igualada. L'increment interanual d'aquest conjunt de ciutats va ser del 3,63%.

Entres els municipis de més de 25.000 habitants, Sant Cugat del Vallès, amb 58.164 euros de renda per família, va destacar, el 2016, molt per sobre dels que la seguien en el rànquing: Castelldefels (42.164), Esplugues de Llobregat (38.952), Sant Joan Despí (38.844) i Sitges (37.935).