El producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un augment interanual del 2% el segon trimestre del 2019, el mateix que el trimestre precedent, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

L'economia catalana manté el creixement principalment gràcies a l'evolució positiva de les exportacions (3,1%), que compensa la desacceleració de la taxa de creixement de la demanda interna, amb l'1,5%, en relació amb la del trimestre anterior, que va ser de l'1,9%. La taxa de variació intertrimestral va ser del 0,5% a Catalunya, una dècima menys que la del trimestre anterior. El creixement del PIB català està tres dècimes per sota de l'espanyol, del 2,3% segons les dades avançades, i sis dècimes per sobre de la UE-28 (1,4%).

Les dades mostren per segon trimestre consecutiu una reducció de la demanda interna, que passa de créixer l'1,9% a l'1,5%. L'evolució, però, és diversificada segons els components. Així, el consum de les llars registra el mateix creixement que el trimestre anterior (1,4%), però dins d'una tendència de moderació des de la segona meitat del 2018. De la seva banda, el consum de les administracions públiques creix el 2,3%, una dècima més que l'anterior.

Per contra, la formació bruta de capital frena el creixement del 3,2% del trimestre anterior fins a l'1% d'aquest segon. Aquesta baixada s'explica per la intensa reducció de la inversió en béns d'equipament, que passa del 4% al -0,6%. La inversió en construcció en canvi manté un augment d'activitat del 3,4%.