El preu mitjà del sòl urbà ha pujat un 5,6% el segon trimestre a Catalunya respecte al mateix període de l'any passat i se situa en 185,8 euros per metre quadrat de mitjana, segons el ministeri de Foment. La variació trimestral del preu del sòl urbà a Catalunya també ha augmentat un 6,9%. Barcelona és on hi ha els preus més cars dins els municipis de més de 50.000 habitants amb 424,7 euros per metre quadrat després de Madrid (464,3 euros per metre quadrat). En el conjunt de l'Estat, el preu mitjà del metre quadrat es va incrementar al segon trimestre un 0,9% i es va situar en 164,5 euros.