L'índex Refinitiv de Diversitat i Inclusió 2019 situa Acciona entre les 25 companyies del món -i única a l'Estat- líders en diversitat i inclusió social.

Aquest reconeixement reflecteix, segons la companyia, «l'elevat acompliment d'Acciona en objectius d'igualtat de gènere, contractes inclusius en termes socials i culturals, i polítiques de formació, promoció i conciliació per a les seves 38.500 empleats en més de 65 països».

L'índex Refinitiv D&I, ara en la seva quarta edició, analitza les dades d'un univers de 7.000 companyies cotitzades de tot el món per mesurar el seu comportament relatiu en termes d'igualtat de gènere, integració i diversitat en l'entorn laboral. L'índex té com a objectiu facilitar un instrument objectiu als inversors per analitzar els riscos a llarg termini de les companyies. L'índex el lidera de nou Accenture.