El Grup Taurus va tancar el 2018 amb un benefici de 4,4 milions d'euros, cosa que suposa el 59% menys que l'any anterior (10,7 milions), mentre que les vendes van ascendir a 203,2 milions, el 5,6% més.

El fabricant de petits electrodomèstics nascut a Oliana ha destacat que l'exercici econòmic passat va estar marcat per un canvi de propietat i una «important reestructuració empresarial», que ha portat a la venda de la divisió del Brasil, que representava el 16,7% del volum de negoci. En un comunicat, el grup ha dit que, després de la venda del Brasil, que impactava de manera negativa en els comptes, «totes les divisions tenen una aportació positiva al resultat net». A més dels 203,2 milions de vendes netes, la compa-nyia va registrar un ebitda ordinari (benefici abans d'impostos) de 19,9 milions (el 5,9% més), mentre que l'ebitda net d'operacions continuades va ser de 10,8 milions (el 21,4% més).