Les empreses no financeres espanyoles encara no han aconseguit els nivells de rendibilitat anteriors a la crisi iniciada el 2007, d'acord amb l'anàlisi del Banc d'Espanya, que indica que després de la sortida de la crisi, entre el 2013 i el 2017 la rendibilitat dels recursos propis del sector empresarial ha crescut el 9,7% de mitjana, però encara està per sota de l'alça del 14,5% del període precrisis (2003-2007).

D'acord amb les dades de la Central de Balanços Integrada, que disposa de dades fins al 2017 per a més de 600.000 empreses no financeres, la rendibilitat va créixer el 14,5% de mitjana en el període 2003-2007 i va caure fins al 5,2% el 2013. A partir d'aquest any, la rendibilitat va anar creixent progressivament, en línia amb la recuperació de l'entorn macroeconòmic, i es va situar el 2017 -últim any disponible- en el 9,7%. Quant a les dades més recents i segons la informació de la Central de Balanços Trimestral per a una mostra més reduïda de 800 i 1.000 companyies, el Banc d'Espanya indica que la rendibilitat hauria continuat creixent el 2018 per al conjunt de les empreses, fins a l'entorn del 10%, però hauria caigut «lleument» durant el 2019 (fins al 9,8% aproximadament), amb dades fins al mes de juny.

Segons l'autoritat monetària, la caiguda de la rendibilitat en els últims mesos hauria estat provocada, principalment, per la deterioració que l'activitat d'explotació ha experimentat en aquest període, en un context de desacceleració econòmica.