L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha revisat a la baixa les perspectives de creixement mundial per al 2019 i 2020, fins al seu nivell més baix en una dècada, a causa de la incertesa econòmica i política, segons ha assegurat la institució en l'actualització del setembre del seu informe bianual 'Perspectiva econòmica. En concret, l'OCDE ha revisat fins al 2,9% el creixement del producte interior brut (PIB) mundial per al 2019, tres dècimes menys, mentre que l'ajust per al 2020 ha estat de quatre dècimes, fins al 3%.

«Les perspectives mundials s'han tornat cada vegada més fràgils i incertes», indica l'organisme, i afegeix que els riscos a la baixa «continuen amuntegant-se». Així, l'OCDE ha explicat que la «intensificació» de les tensions de les polítiques comercials està «afectant cada vegada més» la confiança i la inversió, la qual cosa al seu torn se suma a la incertesa política, afecta el sentiment de risc dels mercats financers i «posa en perill» les perspectives de creixement futur.

La rebaixa dels pronòstics ha estat generalitzada. La institució ara estima que la zona euro augmentarà el seu PIB conjunt l'1,1% el 2019, una dècima menys, mentre que el creixement el 2020 serà de l'1%, quatre dècimes menys. La revisió del bloc de països que usen l'euro com a moneda comuna es deu, sobretot, a Alemanya, l'economia de la qual creixerà el 0,5% el 2019, dues dècimes menys que el que es preveu anteriorment. El creixement de França per a aquest any s'ha mantingut en l'1,3%, mentre que a Itàlia, que registrarà estancament, també es mantenen les previsions. Per al 2020, l'OCDE ha rebaixat fins al 0,6% el creixement del PIB d'Alemanya, sis dècimes menys. França creixerà l'1,2%, una dècima menys, i Itàlia registrarà un avanç del 0,4%, dues dècimes menys.

L'organització, presidida per Ángel Gurría, alerta que l'activitat manufacturera es troba en el seu nivell més baix en set anys, mentre que l'activitat industrial s'està veient especialment afectada per les tensions comercials. L'activitat del sector serveis, en canvi, ha aconseguit mantenir-se, a causa de les millores del mercat laboral i el suport de les polítiques fiscals.

Respecte a la resta de grans economies, els EUA finalitzarà el 2019 amb un creixement econòmic del 2,4%, quatre dècimes menys, mentre que per al 2020 l'OCDE ha revisat la seva previsió fins al 2%, tres dècimes menys que la xifra anteriorment estimada. El Regne Unit creixerà l'1% el 2019, dues dècimes menys, i el 0,9% el 2020, una dècima menys. El Japó, en canvi, ha sofert una revisió a l'alça de tres dècimes per a aquest any, fins a l'1%, mentre que per al 2020 l'estimació del 0,6% no ha registrat modificacions.

Entre els principals països emergents, la Xina creixerà el 6,1% el 2019, una dècima menys, i el 5,7% el 2020, tres dècimes menys. Turquia observarà una contracció de tres dècimes aquest any, la qual cosa suposa una millora de 2,3 punts percentuals respecte a l'estimació anterior, encara que per al 2020 s'ha mantingut sense canvis en l'1,6%.

Les revisions més importants han estat per a l'Argentina, el PIB de la qual es reduirà el 2,7% aquest any, nou dècimes més, per la nova depreciació del peso, l'elevada inflació i els controls de capitals. Per al 2020, l'ajust ha estat de 3,9 punts a la baixa, fins a situar-se en una contracció de l'1,8%.