? El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, entén el Consell de Cambres de Catalunya com «una eina al servei del país», que impulsa el seu teixit empresarial mentre «no tenim un Estat propi». La candidatura de Canadell és l'única que s'ha presentat per presidir el Consell General de Cambres de Catalunya i ha aconseguit dotze vots afirmatius i una abstenció, dels tretze possibles sufragis. «Catalu-nya necessita que les cambres estiguin també al servei del país. Cal saber estar a l'altura i no deixar que els interessos personals estiguin per damunt dels del conjunt del país», va destacar Canadell en el seu discurs davant el ple del Consell General, després de resultar elegit.