? Una de les novetats que presenta la normativa és que els usuaris tindran més control sobre les seves dades financeres i a qui se'ls poden facilitar. Així, per exemple, si un client vol que una determinada aplicació disposi de la seva informació, l'entitat no podrà negar-s'hi. Fins ara, per fer això l'usuari havia de facilitar les seves claus a aquesta aplicació, amb el risc que això comportava. Amb la nova legislació que acaba d'entrar en vigor, el banc haurà de crear un accés específic, amb el qual augmenta la seguretat.