Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l'Associació de Cooperatives de l'Oli del Baix Ebre i Montsià temen que la protecció de les oliveres monumentals que estudia el Parlament pugui acabar restringint el conreu i l'activitat agrària. Les tres entitats han presentat aquesta setmana una bateria de 25 esmenes als diferents ponents dels grups parlamentaris de la Comissió de Territori.

Volen que la protecció de les oliveres monumentals proposada sigui compatible amb el manteniment de l'activitat agrària i la pagesia del territori, o si no, avisen, podria acabar tenint l'efecte contrari i se n'abandonin els camps. En concret, reclamen acotar l'àmbit de protecció només a les oliveres mil·lenàries i s'articulin ajuts directes, per un mínim d'1,2 milions d'euros, perquè els pagesos no hagin de costejar-ne íntegrament el manteniment.

Per al sindicat i les associacions de cooperatives, el plantejament actual de la llei de protecció podria impossibilitar la modernització i el canvi de l'orientació productiva de les plantacions d'oliverars d'aquelles parcel·les que tinguessin individus catalogats com a monumentals, així com la impossibilitat de fer esporgues severes per rejoveniment dels oliverars monumentals per millorar-ne la fructificació. Altres problemes, afegeixen, seria el fet que els pagesos haguessin d'assumir exclusivament el sobrecost i lucre cessant del manteniment dels oliverars monumentals.

Per contra, retreuen que, malgrat que la proposició considera aquests oliverars un patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic de Catalunya a protegir fins i tot imposant sancions desorbitades pels seus incompliments, no proposa cap mesura de suport directe als pagesos afectats. Tot plegat, addueixen, podria acabar tenint un efecte contraproduent i fomentar l'abandonament d'aquests arbres per part de «la pagesia que els ha mantigut al llarg dels anys».

Així, les principals esmenes presentades pretenen acotar l'àmbit d'aplicació de la proposició de Llei només a les oliveres mil·lenàries. Un plantejament diferent a l'inicial, en el qual, asseguren, «es pot protegir qualsevol olivera, independentment de la seva edat, només perquè hom consideri que té un interès paisatgístic o cultural». Addicionalment, reclamen que s'articulin ajuts directes a la pagesia que les mantingui i que cobreixi els sobrecostos i lucre cessant que causen a l'explotació, en forma de contraprestació per als afectats.

«No és acceptable una llei que diu que els oliverars monumentals són patrimoni de Catalunya, però que els que han de cobrir els costos de mantenir-los sigui menys de l'1% de la població activa de Catalunya, la pagesia», asseguren.