El Banc d'Espanya ha retallat quatre dècimes la seva estimació de creixement del PIB el 2019, fins al 2%, i també ha rebaixat dues dècimes, fins a l'1,7%, el seu pronòstic per al 2020 pel menor dinamisme observat per al segon semestre de l'any com a conseqüència de les incerteses tant nacionals com internacionals. Per al 2021, espera un creixement de l'1,6%, una dècima menys que la previsió anterior.

En el seu butlletí trimestral anterior, publicat el juny, l'autoritat monetària va elevar dues dècimes la seva estimació per a aquest any, del 2,2% al 2,4%, i ara, tres mesos després, retalla l'estimació fins al 2%, i la situa dues dècimes per sota de l'estimació oficial del Govern central, fet que mostra l'elevada incertesa actual.

En aquest Informe Trimestral sobre l'economia espanyola, que recull les noves projeccions macroeconòmiques 2019-2022, el Banc d'Espanya apunta que el PIB hauria crescut un 0,4% en el tercer trimestre, una dècima menys que en el trimestre anterior, i avisa que aquest menor dinamisme està sotmès a «riscos a la baixa significatius» i que les previsions s'han realitzat tenint en compte que «els actuals focus d'incertesa tendiran a dissipar-se més enllà del curt termini».

Així, apunta al «notable debilitament» de la demanda interna, amb una reculada també important de la inversió en béns d'equip, així com a «l'escàs dinamisme» de les exportacions i «l'embranzida reduïda» de les importacions, i adverteix de la prolongació de l'etapa de cert debilitament de l'activitat en el curt termini».

El Banc d'Espanya explica que la retallada de quatre punts de l'estimació de creixement el 2019 es deu, a parts iguals, a les sèries revisades de la Comptabilitat Nacional per part de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que van mostrar un menor creixement del PIB i una «menor resistència» de l'economia espanyola a la incertesa global del que s'estimava inicialment, i d'altra banda, a l'augment d'aquesta mateixa incertesa els mesos d'estiu i a l'empitjorament del context exterior.

D'aquesta manera, l'autoritat monetària indica que les incerteses que s'albiraven en el primer semestre ja han començat a materialitzar-se, la qual cosa ha portat el Banc d'Espanya a empitjorar les taxes tant de creixement del PIB com de creació d'ocupació i d'atur.

Així, juntament amb la retallada del creixement, la creació d'ocupació creixerà un 1,8% i un 1,3% el 2019 i el 2020, respectivament, dues dècimes menys que les estimacions de juny. Com a conseqüència d'això, la taxa d'atur a l'Estat se situarà en el 14,1% a la fi d'aquest any, dues dècimes més que el que s'estimava el juny.