El 75,7% de les empreses (1,21 milions de societats) que van declarar per l'impost de societats el 2017 ho van fer per uns ingressos de fins a 300.000 euros, mentre que només el 0,52% van declarar ingressos superiors a 30 milions d'euros en aquest exercici, segons les últimes dades de l'Agència Tributària.

En total, el nombre de declaracions de l'impost de societats el 2017 va arribar a 1.601.598, una xifra que suposa el 2,7% més que el nivell de declaracions de l'exercici anterior, però de nou el gruix del total es va correspondre als trams d'ingressos més baixos.

En concret, el 75,7% va declarar ingressos inferiors a 300.000 euros, el 0,9% menys que l'any anterior, distribuïts entre el 30,6% que va declarar uns ingressos inferiors als 6.000 euros; el 18,7%, entre 6.000 i 60.000 euros; el 15,16%, entre 60.000 i 150.000 euros, i l'11,2%, entre 150.000 i 300.000 euros. Per contra, només el 0,5% de les companyies es va trobar en els trams d'ingressos superiors als 30 milions d'euros. De fet, només 1.352 empreses (110 més que l'any passat), el 0,09% del total de companyies, van declarar uns ingressos superiors als 180 milions d'euros.

Segons les dades d'Hisenda, 1,24 milions d'empreses (el 77,9% del total) que van declarar per l'impost de societats eren de dimensió reduïda, mentre que 23.525 eren grans empreses, 753 més que l'any anterior, xifra que suposa l'1,46% del total. A més, 1,59 milions eren societats sense entitats, 249 entitats de crèdit, 341 asseguradores i 5.107 institucions d'inversió, amb augment només en el primer cas.

Per la seva banda, tenint en comte el NIF, un total de 1.372.798 declaracions van correspondre a societats de responsabilitat limitada, xifra que suposa el 85,7% del total, mentre que 84.776 eren societats anònimes, el 5,3% del total.

Pel que fa a l'any anterior, el nombre de societats de responsabilitat limitada va augmentar 3,1 punts percentuals, mentre que el de societats anònimes va caure 2,2 punts. Al darrere de les societats anònimes hi hauria les associacions (38.071), les societats cooperatives (27.919), les unions temporals d'empreses (20.936) i les d'un altre tipus (50.475), entre d'altres.

Empreses amb pèrdues

Les dades que han estat divulgades per l'Agència Tributària també mostren que, del total de declaracions realitzades, 1.064.775 van presentar una base imposable inferior o igual a zero, i en 536.823 casos, superior a zero.

D'altra banda, 542.556 empreses van presentar pèrdues en el conjunt de l'exercici, el 2,1% menys, i un total de 379.322 estaven inactives, el 4,8% més que l'any anterior.