El departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà el proper any 64,9 milions d'euros al desplegament de polítiques actives d'estímul i foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local a la Catalunya Central.

D'aquests, 25,3 milions es distribuiran a través dels programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que la resta es destinarà a altres programes ocupacionals del Departament, concretament a suport a la inserció al mercat de treball (30,1 milions), programes de treball per a les persones amb discapacitat (7,3 milions) i foment de l'economia social, l'autoocupació i el treball autònom (2,2 milions). Es preveu que tots aquests programes i la inversió prevista pel Departament beneficiïn 15.189 persones al conjunt de la vegueria.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i la directora del SOC, Mercè Garau, van presentar ahir al matí al Palau Firal de Manresa la programació territorial del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que ha estat acordada amb les associacions patronals, sindicals i entitats municipalistes. Amb el pressupost de 25,3 milions d'euros es preveu atendre 8.697 persones (tant ocupades com desocupades) a través dels programes del SOC així com amb d'altres serveis prestats a les Oficines de Treball. Ginesta va destacar que «les polítiques d'ocupació que avui presentem atenen les tres prioritats més rellevants que tenim: la formació i l'orientació laboral, l'atenció als col·lectius vulnerables i la territorialització».

Ginesta va afegir: «Estem treballant en el decret de desplegament de les estratègies territorials per afavorir que al territori hi hagi espais de diàleg i consens entre ens locals, patronals i agents socials. Així podran construir el seu propi projecte de desenvolupament econòmic».

La dotació econòmica del SOC es distribuirà a través de sis tipus d'actuacions, entre les quals destaquen especialment els programes de foment de l'ocupació i els orientats a acreditar i/o millorar la qualificació professional. També hi ha partides destacades per al desenvolupament econòmic local i l'orientació professional, entre d'altres.

Tot aquest paquet d'actuacions es basa en les tres prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les polítiques d'ocupació: concertació territorial, suport i orientació a les persones, i formació i qualificació professional.

A partir d'aquests eixos, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya manté i reforça un ampli ventall de programes adreçats principalment als col·lectius més vulnerables, com els majors de 45 anys, les persones aturades de llarga durada, les dones, els i les joves i les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d'altres.

Resultats anuals

El 2018 un total de 680.950 persones a tot Catalunya van participar en algun dels programes del SOC, de les quals 323.978 (gairebé el 50%) van aconseguir inserir-se laboralment. Per col?lectius la major part de les persones participants van ser dones (357.134), majors de 45 anys (251.489) i joves (173.782).

L'any passat, el SOC també va facilitar a 27.561 persones l'accés a cursos de formació. Una formació que també el Servei públic d'Ocupació imparteix a través dels 8 Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i el Centre d'Automoció de Martorell, que l'any passat van matricular 3.465 i 213 alumnes respectivament. Els resultats del 2018 també fan evident la cada vegada major participació i col·laboració amb el SOC del món empresarial, les entitats privades i el món local. El 2018 un total de 5.223 empreses van oferir pràctiques a 13.215 persones mentre que 2.069 entitats privades i 886 ens locals van aprofitar les subvencions a la contractació per incorporar personal a través de programes del SOC.