Amb l'objectiu de seguir augmentant la participació de dones en llocs de responsabilitat dins l'empresa, Endesa aposta per la igualtat d'oportunitats, la no discriminació, la inclusió i la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Pla d'acció: gènere

En el marc del pla d'acció de gènere, els objectius són incrementar la presència de dones a la plantilla, als llocs de responsabilitat i garantir la igualtat salarial. Per això, s'estan desenvolupant diferents iniciatives com ara que les dones participin com a mínim en un 50% en els processos de selecció de l'empresa i incloure almenys una dona a la fase final dels processos.

L'any passat, la xifra de contractació de dones a la compa-nyia va ser del 32,1%. El percentatge de llocs de direcció ocupats per dones es va mantenir en el 17,5%. El repte és augmentar la presència femenina. En aquest sentit, Endesa empodera les dones de l'empresa per mitjà d'iniciatives que els donen visibilitat, com per exemple conferències i candidatures a premis. I també promou el rol de lideratge amb programes com Take the lead i Women mentoring, destinats a fomentar la incorporació de dones a llocs de responsabilitat.

A més a més, Endesa té en marxa diverses accions destinades a equilibrar les necessitats familiars, principalment per a les mares amb fills, i les aspiracions de creixement professionals. Per aconseguir aquesta conciliació, s'estableix flexibilitat horària a nivell laboral i la possibilita de fer fer feina fora de l'oficina.

I com a complement, la companyia posa a disposició dels treballadors i les treballadores la plataforma on-line educativa «Gestionando hijos», que té la col·laboració de més de 40 experts en educació. L'objectiu de la iniciativa és donar suport a mares i pares en la tasca de l'educació dels fills.

Voluntaris d'Endesa impulsen les carreres STEM i la implicació de dones

Endesa col·labora amb el programa Orienta-T, que va posar en marxa la Fundació Junior Achievement per impulsar les carreres STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Va dirigit a estudiants de 14 a 16 anys i a professors d'ESO, i pretén crear un espai d'orientació professional, per mitjà d'històries personals i professionals i tallers pràctics. En les dues edicions que s'han fet, 35 voluntaris d'Endesa han acostat el món de les ciències a 7.657 alumnes. Els voluntaris, professionals de la branca de les ciències, la tecnologia, les matemàtiques i l'enginyeria (com la responsable de Gestió Mediambiental, Nerea de la Corte, a la imatge), han compartit amb els alumnes les seves vivències al voltant d'aquestes vocacions i carreres, per mitjà de la seva experiència.

En aquesta última dècada, el nombre de matrícules universitàries en disciplines STEM ha baixat un 25% a Europa, i un 40% a l'Estat espanyol. En canvi, la demanda d'aquest tipus de carreres a la Unió Europa es preveu que serà d'un 14% el 2020, davant del 3% de la demanda general de professionals.

A mesura que la innovació tecnològica es torna fonamental per al desenvolupament futur, el creixement i el progrés, tant en l'àmbit social com en l'econòmic, existeix una gran necessitat d'estimular l'interès de les noves generacions pels estudis STEM.

A més, hi ha un biaix de gènere. La proporció de les alumnes pot quedar reduïda fins al 12% en àrees com les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Dones i ciència

El 72% dels investigadors científics de tot el món són homes, segons la UNESCO. Per què tan poques dones es dediquen a la ciència? Per què continuen sent minoria els joves que estudien carreres tècniques?

Els psicòlegs consideren que aquesta dada està relacionada amb els rols de gènere. Als 6 anys els nens ja perceben els estereotips i clixés socials.

Newton, Einstein, Edison, Darwin i Kepler. Els referents masculins són a tot arreu, però, i els femenins? Tallers i activitats per desmuntar estereotips permeten posar sobre la taula noms com el de la bioquímica Margarita Salas i la microbiòloga Esther Lederberg.