La Generalitat paga a 43 dies els autònoms, per sobre del màxim legal de 30, segons un informe de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) amb dades actualitzades fins a l'agost.

Catalunya se situa entre les comunitats que més triguen a pagar, lluny dels 19 dies de Galícia o les Illes Canàries, però millor que Múrcia (76) o Cantàbria (71). La mitjana és de 40 dies.

Pel que fa a les diputacions, la de Barcelona ho fa a 25 dies, la de Girona a 7, la de Lleida a 18 i la de Tarragona a 10.

L'estudi també conclou que entre els consistoris més ràpids hi ha Santa Coloma de Gramenet (11), Reus i Cornellà (13) i l'Hospitalet de Llobregat (14), mentre que Badalona està entre les que triguen més amb una mitjana de 151 dies.

L'informe d'ATA conclou que l'administració central paga a 33 dies amb dades d'agost, el 10,8% menys que els 37 del primer semestre de l'any; la regional a 40 dies, el 14,3% més; i la local a 78, el 20% més.

En el cas de les diputacions, la que abans paga els treballs realitzats per autònoms és la de Conca, que ho fa a quatre dies. Mentre que la que més triga a fer-ho és la de València, amb una mitjana de 51 dies. L'informe però revela que, generalment, les diputacions compleixen amb el termini legal establert de 30 dies.

Pel que fa als municipis, l'informe destaca que l'administració local és la que més triga a pagar i la llista l'encapçala Jaén amb una mitjana de 582 dies.

La xifra contrasta amb els set dies que triguen a abonar els treballs els consistoris de Zamora o San Fernando, que encapçalen la llista dels que ho fan amb més celeritat. En el cas de Barcelona, la mitjana és de 19 dies, per sobre dels 15 del primer semestre de l'any.

Per últim, la morositat entre empreses privades és de 73 dies de mitjana, sent els autònoms sense treballadors i les petites empreses les que abans abonen els treballs.

A mesura que augmenta la dimensió de l'empresa, també ho fan els períodes de pagament. Així, les que tenen més de 1.000 treballadors ho fan a 115 dies.