Només un de cada deu mil·lennistes que treballen estalvia per a la jubilació, tot i que el 62,8% pensa que és important, segons han confirmat les dades d'un estudi impulsat per la Fundació Edat & Vida i realitzat per investigadors d'ESADE.

Aquests investigadors han informat en una roda de premsa que l'estudi s'ha fet només amb mil·lennistes treballadors, que representen tres quartes parts d'aquesta generació, formada per la gent nascuda entre el 1981 i el 1997.

L'estudi s'ha realitzat mitjançant tres procediments d'anàlisi qualitativa i quantitativa, com 900 enquestes i grups de debat, en què han participat 30 persones i que han versat sobre tecnologia, comunicació i l'assessorament en l'estalvi.

L'estudi ha dividit les dades sobre l'estalvi per a la jubilació en cinc segments: el primer el conforma gent que no veu la necessitat d'estalviar per al futur; el segon, persones que saben que haurien estalviar però no poden fer-ho; el tercer l'integren les que ja es plantegen estalviar; el quart, les que ja ho han fet en el passat i ho fan quan poden, i l'últim, els mil·lennistes que fa sis mesos que estalvien.

Un dels autors de l'estudi, Ismael Vallès, explica que «el 2008, el 80% d'aquestes persones estava entre el segment 1 i 2», és a dir, els que no veuen la necessitat d'estalviar o no poden fer-ho, mentre que el 2018 aquests dos segments tan sols reunien el 30% dels mil·lennistes treballadors».