Denso, Demano Barcelona i la fundació Ampans, que acompa-nya persones amb discapacitat intel·lectual, treballen conjuntament en un projecte d'economia circular que produeix làmpades de disseny sostenibles a partir d'un material que fins ara no es podia reciclar. Denso genera unes cintes al llarg de la producció de plaques electròniques de la indústria de l'automòbil que ha de rebutjar. Es tracta d'unes tires de poliestirè i paper que són molt difícils de separar.

Ampans, a partir de la seva secció de neteja i facility services de Centre Especial de Treball que realitza operacions de neteja i bugaderia a la Denso, es cuida de recollir aquest material de rebuig i el fa arribar a la secció de Serveis a la Indústria per a la seva manipulació i preparació per a la producció de llums decoratius. Un cop fet aquest procés, Ampans les envia a l'empresa Demano, fabricant d'articles de disseny amb materials reciclats, que rep el material i s'ocupa del disseny, la fabricació i la comercialització dels llums. Denso genera 80 tones anuals d'aquest residu i, tenint en compte que cada làmpada fa servir una mitjana de 30 metres de cinta, la reutilització d'aquest material podria permetre una producció anual de 1.300 articles.