Les comunitats autònomes «desaprofiten» el finançament europeu destinat a prevenir els danys del llop i l'os sobre la ramaderia, ja que les mesures sol·licitades a la Comissió Europea en els esborranys dels Marcs d'Acció Prioritària (MAP) són insuficients o, fins i tot, inexistents. Així ho denuncia l'organització conservacionista WWF en un estudi que ha analitzat aquests esborranys, en els quals les comunitats autònomes (CCAA) especifiquen les seves necessitats susceptibles de ser costejades amb fons europeus per al proper període de finançament.

Segons WWF, «la dotació no sol·licitada en aquest formulari no podrà ser finançada posteriorment, i així es desaprofita l'oportunitat de costejar mesures com l'adquisició i manteniment de gossos, tanques i pastors elèctrics, imprescindibles per a la protecció de la ramaderia extensiva». Per això, exigeix a les comunitats autònomes que modifiquin els esborranys de forma urgent i hi incloguin la mesura principal que permet finançar accions per a la coexistència, de prevenció, mitigació o compensació dels danys ocasionats per les espècies protegides. WWF atorga a Galícia, Castella-la Manxa, Extremadura i Astúries la millor qualificació, en incloure en els seus esborranys l'adquisició de sistemes de prevenció de danys, encara que la versió definitiva del MAP hauria d'incloure també en la seva opinió els seus costos de manteniment i la manutenció i despeses veterinàries dels mastins.

A l'altre extrem es troben, segons l'entitat, comunitats com Aragó, Cantàbria i Catalunya, que, o bé no consideren en absolut la mesura, o no assignen pressupost. WWF recorda que la Comissió Europea va fer pública recentment la seva voluntat de sufragar als ramaders la totalitat dels costos directes i indirectes associats a la coexistència amb llop i os, prèvia sol·licitud per part de les CCAA en els corresponents MAP.

Yolanda Cortés, del programa de Biodiversitat de WWF Espa-nya, va recordar que «els grans carnívors, com el llop i l'os, són espècies protegides per la normativa europea i les administracions tenen l'obligació de garantir la seva conservació efectiva impulsant la coexistència amb les activitats presents al territori, com la ramaderia».