10 de novembre de 2019
10.11.2019
Regió7

també a gósol

09.11.2019 | 23:50
Signatura de l'adhesió de Gósol a l'acord marc

Des del mes de setembre passat l'Ajuntament de Gósol està adherit a «L'acord marc regulador de les condicions laborals dels empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants», és a dir, el «conveni col·lectiu dels ajuntaments petits».

Gósol és un municipi amb menys de 250 habitants i té sis empleats públics. L'Ajuntament anterior en adherir-se al nostre territori va ser el de Borredà.

Al conjunt del Moianès, Berguedà i Bages, comarques de la Catalunya Central on tinc responsabilitat, hi ha 71 municipis. Tots tenen menys de 20.000 habitants, excepte Manresa.

L'acord marc va neixer l'any 2015 i va ser signat, per la part empresarial, tant per la Federació Catalana de Municipis com per l'Assosciació Catalana de Municipis, que sumen la totalitat representativa del món local català.

El dret a la negociació col·lectiva i a la representació sindical a les administracions públiques no ha existit sempre. Amb l'adveniment de la democràcia vam passar de la seva prohibició a la seva inexistència de fet.

Convenis laborals i acords de funcionaris s'han signat amb el pas del temps començant pels àmbits més grans de l'administració de l'Estat i els seus organismes autònoms, el mateix ha passat a la Generalitat i a les Diputacions, i a poc a poc també als ajuntaments, començant pels grans i mitjans.

A l'administració local l'avenç ha estat molt lent ja que, a més de les resistències a regular les relacions laborals a cada ajuntament, s'ha sumat la impossibiliat de poder ser considerada l'administració local un sol sector.

Així succeeix que si per exemple existeix un conveni de sector de l'hostaleria a Catalunya i hi poden haver també convenis d'empresa, a l'administració local cada ajuntament havia de negociar un conveni propi o no tenir-ne cap.

La situació actual és:

-Al Moianès, de 10 ajuntaments, cinc tenen conveni propi i cinc no en tenen cap.

-Al Berguedà, de 26 ajuntaments, quatre tenen conveni propi, quatre estan adherits a l'acord marc i 18 no en tenen.

-Al Bages, de 30 ajuntaments, 15 tenen conveni propi, dos estan adherits a l'acord marc i 13 no tenen conveni.

L'acord marc ha possibilitat «crear» un sector laboral –almenys per als municipis de menys de 20.000 habitants–, i permet la seva efectivitat amb un procediment senzill d'adhesió que no impedeix ni limita tenir un conveni o acord propi en el futur.

L'acord marc possibilita disposar d'una regulació pròpia i negociada de les condicions laborals dels empleats públics municipals, avançar en l'equiparació entre laborals i funcionaris i homogeneïtzar per a tots molts temes: permisos, jornada, conceptes salarials, igualtat de gènere, salut laboral, règim disciplinari, etc.

La Federació de Serveis Públics de CCOO mantindrà els esforços per estendre la cobertura de la negociació col·lectiva a aquest àmbit, especialment dificultós, de petits ajuntaments i altres ens locals que no són ajuntaments i que també poden adherir-se a l'acord marc.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook