El Bages va experimentar un creixement del seu valor afegit brut (VAB) lleugerament per sota de la mitjana catalana en els anys de la recuperació econòmica, segons es desprèn de l'Anuari Comarcal del BBVA, que ahir va presentar a Manresa el seu director, Josep Oliver. Així, mentre la taxa acumulada va ser del 12,8% al Bages entre els anys 2013 i 2018, al conjunt català va ser del 14,9%. Lluny, doncs, del creixement acumulat del 22,5% d'Osona en aquest mateix període o del 21,8% experimentat tant al Vallès Oriental com al Baix Llobregat. El Moianès també va incrementar el seu VAB per damunt de la mitjana nacional, amb un agument acumulat del 18,2%, mentre que al Berguedà l'increment va ser de l'11,1%; al Solsonès, del 10,5%; a la Cerdanya, del 13,6%; a l'Anoia, de l'11,4% i a l'Alt Urgell, del 8,1%

En el cas del Bages, que durant el 2019 va augmentar el 2,9% per l'impuls dels serveis (3,1%) i de la indústria (3%), així com de la construcció (4,9%), el VAB se situava encara el 3,8% per sota del del 2007, mentre que al conjunt català aquest increment relatiu ha estat del 6,2%. Segons l'anuari, els registres d'ocupació encara estan més allunyats dels valors previs de la crisi econòmica, el 5,7% per sota dels valors del 2007, mentre que al conjunt català aquesta minva és de l'1,3%. I això tenint en compte el notable increment de l'afiliació al Bages del 5,4% experimentada l'any passat.

Josep Oliver va radiografiar ahir per als mitjans de comunicació la situació recent de l'economia nacional, i va descriure el 2018 com «el final d'un període de creixement extraordinari». «El país entra en la normalitat», va dir el professor emèrit d'economia de la UAB, ja que s'esperen creixements a l'entorn de l'1,5%, la meitat dels del 3% experimentats en els últims anys. Tot plegat, en un context de transformació del model econòmic, per un trànsit de l'economia d'exportació cap a uns serveis privats dominants en l'impuls nacional. Segons les dades, va dir Oliver, «la crisi s'ha acabat des del punt de vista de l'activitat», ja que es preveu un creixement continuat del PIB fins al 2021.

En el conjunt de les comarques centrals, el creixement del VAB va ser, l'any passat, del 2,2%, per sota de la mitjana nacional (2,6%). Segons les dades de l'anuari del BBVA, la indústria va mantenir un ritme elevat d'increment (2,8%), així com la construcció (4,1%), però els serveis van experimentar una evolució no tan positiva, amb un augment de l'1,7%. I això tenint present que és la principal branca econòmica del territori amb un pes del 53,1% sobre l'economia local.

Quant a la indústria, les manufactures (+2.9%) van impulsar el sector, especialment en les branques de maquinària i equip mecànic, metal·lúrgia i productes metàl·lics i fabricació de material de transport, subsectors en què el Bages té fortalesa. El tèxtil i la indústria del paper, sectors clau a l'Anoia, van tenir un increment molt menor, de l'1%. Quant a l'ocupació industrial, el 2018 va créixer l'afiliació el 3,1%, però en conjunt els números encara estan per sota del 2007 (-12,2%).