La despesa dels treballadors amb contracte temporal disminueix en acostar-se la fi del seu contracte però augmenta més del 20% quan se'ls fa indefinit. En concret, la seva despesa disminueix fins al 8% dos trimestres abans de la conversió a fixos i puja el 23% entre aquest moment i el trimestre en el qual el contracte passa a ser indefinit, al mateix temps que la seva renda augmenta el 4%, segons destaca el Banc d'Espanya en un article en el qual analitza la taxa d'estalvi a Espanya entre el 2007 i el 2016. Així, quan el risc de pèrdua de l'ocupació és elevat, les llars redueixen el consum per a augmentar-lo quan el risc es mitiga. És part del que es coneix com a «estalvi per motiu de precaució», segons el qual les llars que s'enfronten a una incertesa superior redueixen la despesa present per mantenir més riquesa financera amb què atendre les possibles caigudes de la renda.