Els mercats municipals catalans generen 11.800 llocs de treball directes i 27.000 d'indirectes, segons es va afirmar durant la inauguració del primer Congrés de Mercats Municipals de Catalu-nya, celebrada ahir.

Actualment, hi ha 168 mercats municipals a Catalunya, el 71% a l'àmbit metropolità, i les ciutats amb més infraestructures d'aquest tipus són Barcelona (39), l'Hospitalet de Llobregat (8), Badalona (6) i Sabadell (5) .

El programa Mercats Municipals del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), del departament d'Empresa de la Generalitat, té, entre altres objectius, el posicionament i la visibilitat dels mercats municipals, la modernització i digitalització d'aquests, i una base de coneixement i assessorament.

El 2020, està prevista la creació de la Taula de Treball dels mercats amb l'objectiu de debatre els reptes de el sector i establir línies de treball prioritàries consensuades.