El nombre d'empreses que es dediquen a les "smart cities" (ciutats intel·ligents) han crescut un 62% a Catalunya des del 2016 i sumen 438 companyies, segons un estudi elaborat per Acció, l'agència de competitivitat vinculada al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat.

D'acord amb l'informe, que ha estat divulgat amb motiu de l'Smart City Expo World Congress de Barcelona, les empreses del sector han incrementat el seu valor de facturació en un 39% en els últims tres anys, fins als 9.717.000 d'euros -el que representa un 4% del PIB català-, i donen feina actualment a 45.046 treballadors.

Del conjunt de companyies orientades a oferir solucions "intel·ligents" i tecnològiques a la gestió urbana, el 90% són pimes i la resta, start-ups.

El 24% d'aquestes empreses a Catalunya es dediquen al desenvolupament, seguides de fabricants de productes (22%), proveïdors de serveis (12%) i consultores (10%).

D'altra banda, gairebé el 40% se centra en l'anomenat "Internet de les coses", el 30% en l'àmbit de la connectivitat i el 5G, el 20% en les ciències fotòniques i quàntiques, mentre que el 17% i l'11% restants treballen amb la hibridació de tecnologies i intel·ligència artificial, respectivament.

L'estudi de la Generalitat també revela que el 46% de les empreses catalanes dedicades a ciutats intel·ligents són exportadores i el 31% tenen filials a l'estranger, on els principals mercats d'expansió estan als Estats Units, Canadà, el Brasil, el Marroc i els Emirats Àrabs.