Les pernoctacions hoteleres de viatgers espanyols van disminuir l'octubre el 10,3% en taxa interanual a Catalunya, prop de 116.000 menys, després dels aldarulls que hi ha hagut a la comunitat autònoma des de mitjan octubre arran de la sentència del procés.

No obstant això, les de turistes estrangers van créixer a Catalunya el 4% (150.891 més), i es va registrar en total un repunt del 0,7% (gairebé 35.000 més), segons les dades que publica aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Barcelona, les pernoctacions d'espanyols van baixar el 5,7% (12.359 menys), mentre que les de viatgers internacionals van augmentar el 4,5% (71.521 més).

Les totals a la Ciutat Comtal -que es troba, juntament amb Madrid i Benidorm, entre els punts turístics amb més estades hoteleres l'octubre- es van incrementar el 3,2%, amb gairebé 60.000 més.

Les pernoctacions hoteleres a Espanya van disminuir el 2% l'octubre, fins a 30,5 milions, després d'una caiguda del 5,6% en les realitzades per residents i de l'0,5% en les de turistes internacionals.

Malgrat aquesta caiguda, la tercera en un any, després de les del març i el setembre, les pernoctacions es mantenen a l'alça en l'acumulat dels deu primers mesos de l'any, amb un increment del 0,9%.

Canàries i Balears, les dues comunitats més afectades per la fallida de Thomas Cook, van tenir caigudes en les pernoctacions estrangeres del 8% i del 2,5%, respectivament, tot i que van ser les principals destinacions elegides per aquests viatgers l'octubre, amb el 25,3% i el 23,2% del total, cadascuna.

Catalunya es va situar en tercer lloc pel que fa a les pernoctacions internacionals, amb una quota del 17,9%, i va ser la tercera destinació dels residents a Espanya -malgrat la forta caiguda de les seves estades hoteleres-, en concentrar l'11,5 % del total.

Les dues comunitats amb més demanda nacional van ser Andalusia i la Comunitat Valenciana, amb quotes del 18% i del 12,5% cadascuna, que, no obstant això, també van llançar decreixements, del 9,4% i del 2,8%, respectivament.

A l'octubre, es va aconseguir una ocupació mitjana en hotels a Espanya del 56,6%, fet que suposa un descens del 2,3%, mentre que l'estada mitjana va baixar el 3,6%, i es va situar en 3,1 nits per viatger.