Les empreses espanyoles es mostren més optimistes que les de la resta del món, atès que el 85% espera créixer el 2020 i el 89% en els següents cinc anys, segons l'enquesta HSBC Navigator. Les bones perspectives empresarials estan determinades per factors externs i interns, com l'obertura de nous mercats (45%), un entorn polític favorable (40%) i les tecnologies innovadores en els seus sectors (33%).

Tot i que la major part de les empreses espanyoles són optimistes pel que fa al seu futur, segueixen adoptant mesures per contrarestar amenaces, principalment a través de la inversió en innovació, la millora de la qualitat dels seus productes i l'expansió en nous mercats. A més, el 32% dels negocis espanyols enquestats considera que invertir en innovació i millorar la qualitat dels seus productes i serveis són formes d'evitar l'alentiment del negoci.

L'enquesta d'HSBC posa de manifest que Europa continua sent la regió comercial més important per a les empreses espa-nyoles, encara que amb un lleuger descens respecte al 2018, el 77% davant del 81% anterior.

França, Alemanya i Portugal són els tres principals socis comercials d'Espanya al continent, i, fora d'Europa, Amèrica de Nord i Amèrica Central i del Sud (Brasil, Xile i l'Argentina) són la segona i tercera regió més importants per al comerç de les companyies espanyoles.

Així mateix, cal destacar que Espanya és un dels països més atractius per a les empreses internacionals que busquen expandir-se a nous mercats a causa de les bones oportunitats de col·laboració (33%), a l'accés a nous socis (33%) i al fet que consideren que els seus productes o serveis són superiors als que s'ofereixen avui en dia al mercat espanyol (30%).

A escala mundial, l'expansió internacional es considera el principal motor de creixement que tenen les empreses amb tendència a l'alça (38%), a més de ser una mesura defensiva davant de noves amenaces (29%).

Entrar a nous mercats és el canvi més important que les empreses planegen realitzar en les seves cadenes de subministrament en els propers tres anys (el que suposa un augment de cinc punts respecte a l'any anterior, fins a arribar al 28%), juntament amb un major ús de la tecnologia digital.

Aquest optimisme «demostra el potencial i la confiança de les companyies del país», va explicar el conseller delegat d'HSBC a Espanya, Mark J. Hall.