El departament d'Empresa i Coneixement ha impulsat el programa de transformació digital ProACCIÓ 4.0 a través del qual atorgarà ajuts de fins a 14.000 euros a les pimes perquè s'adaptin a les noves tecnologies.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va fer constar ahir que «encara el 60% de les empreses no han integrat les noves tecnologies», cosa necessària «perquè determinen la seva competitivitat». És per això que el programa planteja jornades de sensibilització, els ajuts econòmics a través de la línia Cupons d'Indústria 4.0 per contractar serveis de consultoria i fer una diagnosi personalitzada amb un pressupost de fins a 2 milions d'euros anuals i una línia de préstecs de 150 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances (ICF) amb bonificació d'interessos per promoure el finançament d'inversions sobre digitalització. La previsió és que fins a mil empreses passin pel programa en els propers tres anys.

El programa actuarà com a finestreta única per sensibilitzar, acompanyar i assessorar les empreses catalanes en l'àmbit de la digitalització. Està dirigit tant a empreses que encara no s'han plantejat aquest procés de transformació com també a les que ja estan fent accions en aquest camp. L'objectiu general d'aquest és oferir informació, facilitar l'elaboració d'una diagnosi, preparar un pla d'actuacions i impulsar la implementació de la transformació digital. Seguint aquesta línia de treball, es realitzaran accions de difusió i jornades arreu de Catalunya per donar a conèixer el programa i la importància de la transformació digital.

En segon lloc, s'elaborarà una diagnosi personalitzada i un pla d'actuacions. La diagnosi és necessària per accedir a les línies d'ajut i es podrà fer amb el suport d'un assessor extern acreditat o a través dels agents TECNIO, opció subvencionada dins del programa.

En aquest sentit, i un cop feta la diagnosi, les empreses podran optar als ajuts de fins a 14.000 euros per contractar serveis de consultoria per integrar les tecnologies vinculades a la indústria 4.0 en l'àmbit productiu, de processos o organitzatius de l'empresa.

D'altra banda, el programa ofereix el suport integral en tot el procés de transformació digital a través d'un front office per resoldre consultes de manera personalitzada.