Encetem mes per acabar l'any. No sé si us passa a vosaltres, però a mi em fa la sensació que el temps corre molt de pressa. La veritat, sembla que era ahir que començava aquest 2019 i abans d'un mes ja encetarem any nou. Tot i així, hi ha temes que no tenen data de caducitat i dels quals parlem molt sovint.

Permeteu-me que, abans d'acabar aquest any, torni a fer referència als estudis de formació professional. És un tema molt antic, de molta actualitat i amb molta projecció de futur, també com a motor de la competitivitat empresarial.

Certament, els estudis d'FP han passat per hores baixes, quan fa uns anys alguns apuntaven que era per als que no «servien» per estudiar. Malauradament, molts s'ho van creure i, entre tots, vam desprestigiar aquesta formació, tan vàlida i necessària per a les empreses.

Jo mateix vinc del món de la formació professional. Quan va ser l'hora de triar el meu futur professional, ho vaig tenir clar: volia aprendre un ofici i els estudis d'FP s'ajustaven exactament a la meva projecció de futur, tot i que els dubtes d'anar a la universitat també em passaven molt pel cap (motivats per aquesta creença social que la universitat era millor). Jo ho vaig encertar: coneixements molt pràctics sobre allò que ja començava a tenir pensat per a la meva trajectòria laboral, amb uns estudis que em permetrien adquirir de seguida una experiència al mateix temps que una especialització del sector al qual em volia dedicar.

La formació professional és una opció, no una segona opció. Ens l'hem de creure tant com els estudis universitaris perquè, sens dubte, moltes professions d'abans, d'ara i del futur només es poden desenvolupar amb estudiants que venen de la formació professional.

Voltant per Europa i visitant altres models empresarials, m'han explicat que els estudis de formació professional que s'ofereixen realment s'ajusten a les necessitats del mercat laboral. Una altra frase que sento molt a dir és que «els països europeus més competitius són aquells que disposen d'una oferta d'FP molt ajustada a les necessitats reals del seu teixit empresarial». Segurament, és en aquest punt on tots tenim molt a dir i, per tant, hem d'apostar per l'FP. Com a país, és en aquestes realitats on ens hem d'emmirallar, aprendre de les bones pràctiques, i portar-ho cap aquí.

Per sort, la societat cada vegada és més conscient de les possibilitats que ofereixen aquests estudis. Amb la modalitat de la formació professional dual, s'hi afegeix també la incorporació dels estudiants a les empreses, amb un gran valor tant per al teixit empresarial com per als mateixos alumnes.

Com us he dit, el temps corre molt de pressa i ens hem de posar les piles; en molts temes, però en aquest no podem fer tard. A veure si per a l'any que aviat encetarem som capaços, entre tots, de donar aquest impuls que necessita i es mereix aquesta formació.