La contractació de treballadors amb formació professional eleva la productivitat mitjana de les empreses industrials un 11,5% i les converteix en més competitives, innovadores i eficients que les que no tenen empleats amb aquest perfil, segons un estudi de les Fundacions Sepi i Bankia. L'estudi es basa en una enquesta a 1.800 empreses que fa anualment la Fundació SEPI, avalua el pes de la formació professional a la indústria espanyola i defensa que té clars efectes positius, comparables a la formació que es rep a la universitat. Així, en l'informe s'apunta que la productivitat en empreses on hi ha empleats amb formació universitària s'eleva un 17,4%, mentre que entre les que tenen treballadors amb ambdós tipus de formació augmenta encara més -per un cert efecte de complementarietat- i arriba a un 18,3%. En canvi, la productivitat en companyies on els empleats no tenen cap titulació cau un 18,2%, sempre segons les dades de l'informe. En total, només la cinquena part (21,9%) dels empleats de les empreses industrials té un títol de formació professional, malgrat que la seva productivitat mitjana és un 50% superior a la de treballadors sense formació. Més del 60% no té titulació i una mica menys del 15% té títol universitari. El document defensa que les retribucions mitjanes de la plantilla augmenten un 21,2% en les empreses que tenen assalariats amb formació professional, i la inversió en recerca i desenvolupament s'eleva un 6,4%. La formació professional és un «proveïdor de competències, capital humà i serveis tècnics», que facilita l'«especialització» dels treballadors, segons s'argumenta en l'estudi, en el qual es recomana a les institucions dissenyar i implementar programes d'FP.

«Les empreses tenen grans dificultats per trobar els perfils professionals que necessiten. El futur de l'economia i dels joves passa pel sistema de formació professional», segons el director de Fundació Bankia, Juan Carlos Lauder.