La xifra d'empreses de la Unió Europea que tenen previst reduir les seves inversions en els propers anys ha augmentat aquest any per primera vegada en els últims quatre exercicis, a causa de l'empitjorament del clima econòmic com a conseqüència de l'augment de la incertesa. Així es desprèn de l'últim informe del Banc Europeu d'Inversions (BEI) arran dels resultats d'una enquesta que realitza anualment a 12.500 empreses europees, que s'han mostrat més pessimistes pel que fa a les perspectives econòmiques.

En concret, l'activitat inversora a la Unió Europea, que s'ha recuperat des de l'última recessió amb una taxa propera al 21,5% del PIB de la Unió Europea -0,5 punts percentuals per sobre de la mitjana a llarg termini-, descendirà el 2020, en un context polític i regulador més pessimista i en el qual preveuen que el clima macroeconòmic també empitjori.

Per això, l'informe del BEI recomana que la UE aprofiti els baixos tipus d'interès actuals, augmenti la inversió pública, catalitzi la inversió privada i promogui una intermediació financera eficient per fer front a la desacceleració.

Per altra banda, també asse-nyala que la inversió europea en la mitigació del canvi climàtic és inferior a la de les principals economies, com els Estats Units i la Xina, fet pel qual recomana augmentar la inversió total en el sistema energètic i en les infraestructures relacionades en una mitjana del 2% al 3% del PIB.

Lenta transformació digital

Així mateix, l'estudi conclou que la inversió en infraestructures es va mantenir en l'1,6% del PIB de la UE, la més baixa en 15 anys, al mateix temps que destaca que Europa no «recull els beneficis de la transformació digital», en considerar que l'adopció és «lenta» i que la bretxa digital entre empreses «és cada vegada més gran».

En aquest sentit, només el 58% de les empreses europees són digitals, davant del 69% de les nord-americanes, una bretxa «especialment important» al sector dels serveis (40% davant del 61%). Al seu torn, el 30% de les petites i mitjanes empreses europees de més antiguitat (més de 10 anys) segueixen sense ser digitals. «Europa no pot quedar-se esperant que es produeixi una altra desacceleració cíclica», estableix l'informe.