La Generalitat començarà a concedir a partir de principi de l'any que ve 100 milions d'euros en préstecs per fomentar la rehabilitació d'edificis. Concretament, a través de l'Institut Català de Finances (ICF), es concedirà un crèdit mínim de 30.000 euros per comunitat amb un màxim de 20.000 euros per habitatge a un tipus d'interès del 2% i amb un període d'amortització de 15 anys.

Segons va explicar ahir la directora de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu, s'hi podran acollir totes aquelles comunitats constituïdes que puguin acreditar una ràtio de morositat inferior al 5% en el darrer any, o com a màxim del 8% en casos excepcionals.

Els préstecs preveuen tres línies d'actuació: les rehabilitacions per resoldre problemes de seguretat a l'edifici que poden afectar la seva estabilitat; a la millora de l'eficiència energètica i per facilitar l'accessibilitat eliminant barreres arquitectòniques.