El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha obert la convocatòria dels ajuts al desenvolupament local participatiu Leader, corresponents a l'any 2019, per un import de 7,6 milions d'euros. Aquests ajuts, que enguany es convoquen per cinquena vegada, s'emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 15 de gener del 2020.

L'objectiu principal d'aquests ajuts, segons la Generalitat, és «fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i/o el manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves». S'adrecen principalment a actuacions «per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i el desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural». Els ajuts destinats a aquesta convocatòria 2014-2020 són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i tindran una partida pressupostària del DARP de 4,3 milions d'euros per a l'any 2021; la resta serà a càrrec del FEADER.