Les entitats financeres espanyoles han estimat, a 30 de setembre del 2019, el 44,5% de les reclamacions que han rebut i resolt per clàusules sòl als préstecs hipotecaris. En total, en aquella data n'havien rebut 1.204.444 i n'havien resolt 1.199.196, per la qual cosa en quedaven 5.248 pendents de resoldre. A més, del total de reclamacions estimades, el 93,5% han acabat en acord. Són dades que aporta la Comissió de Seguiment, Control i Avaluació del Banc d'Espanya del compliment del Reial Decret-Llei per a la protecció dels consumidors en aquesta matèria, que aquest dimecres ha celebrat la sisena reunió. El Reial Decret-Llei facilita una eina extrajudicial per resoldre aquest tipus de conflictes.

Del 93,5% de reclamacions estimades que han acabat en acord, un 87,8% s'han instrumentat a través de devolució en efectiu i un 1,6% sense acord. Un 4,9% està pendent de resposta per part del client.

L'import total de les operacions estimades és de 2.370,55 milions d'euros. D'aquests, els que han acabat amb acords amb el client i el pagament corresponent ascendeixen a 2.254,77 milions. Suposa una mitjana de 4.519,34 euros per cada sol·licitud estimada.