La taxa d'activitat de les dones ha crescut més de 20 punts des de l'any 2001, segons un estudi publicat aquest dimecres per Funcas. Així, la relació entre dones amb feina o que en busquen ha pujat des del 61% del 2001 fins al 82% en el tercer trimestre d'aquest any. La xifra encara està per sota de la taxa d'activitat dels homes, que en el mateix període es va mantenir estable entre el 91% i el 92%, però mostra una tendència a l'alça. L'augment en l'entrada al mercat laboral de les dones ha fet pujar, també, la taxa d'activitat global, del 76% al 87%. Les dones amb estudis universitaris són el 47% del total de les que treballen o busquen feina.

De fet, la proporció de dones actives amb educació superior ha crescut de forma constant any rere any durant el període analitzat. El 2001 hi havia un 27% de dones actives amb formació universitària, percentatge que ara arriba al 47% del total.

També creixen les dones amb estudis secundaris o inferiors que treballen o volen treballar: si el 2001 eren un 48%, aquest any el percentatge se situa en el 71%.