Catalunya és una de les regions mediterrànies d'Europa que impulsaran accions pilot de foment de l'ecoturisme dins de les seves àrees protegides fins al 2022 a través del projecte europeu Interreg DestiMED PLUS. Aquest projecte suposarà la inversió de 3,6 milions d'euros en diverses àrees protegides i es calcularà el seu impacte econòmic, social i ambiental.

La iniciativa pretén que els responsables de les polítiques regionals apliquin mesures transversals que vinculin el turisme amb la conservació, incidint en la creació de nous productes ecoturístics en àrees naturals protegides. Coordinat per la regió de la Lazio (Itàlia), també formen part del projecte organismes com la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic), la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN)-MED (Andalusia) i la conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori d'Andalusia, la regió de Creta (Grècia), entre d'altres.