El 30% de les empreses espanyoles i els seus equips jurídics que han iniciat un procediment d'arbitratge internacional ja es plantegen finançar-lo, una tendència que continuarà augmentant fins que s'assoleixi pràcticament la majoria en dos anys. Actualment, el percentatge d'èxit dels arbitratges finançats amb fons és del40%.

En l'última edició de Little Open 2019, celebrada a Rockmond Litigation Funding Advisors, s'ha constatat que el principal motiu de la ràpida penetració de la fórmula de finançament d'arbitratges internacionals per fons d'inversió és que resulta avantatjosa per a l'empresa.

Els experts van valorar que aquesta via millora i professionalitza tot el procés i manté la independència i la neutralitat, a més de resultar interessant per a les empreses perquè els permet superar problemes de liquiditat, evitant fer provisió de fons i despeses a futur.

No obstant, el partner d'Eversheds Sutherland Nicea, Antonio Bravo, va explicar que aquesta fórmula està reservada per a determinats tipus d'operacions. En la jornada va destacar-se que el finançament contribueix a millorar tot el procés, ja que els fons per entrar en l'operació exigeixen una informació detallada a l'empresa, els seus advocats i el despatx que la gestiona, a més de disposar de fonts d'informació rellevants en l'àmbit internacional.