Unió de Pagesos denuncia que molts punts de venda no ofereixen informació als consumidors sobre el país de procedència de la carn de xai i de cabrit, tot i que «és d'obligat compliment per normativa comunitària des del 2015». El sindicat demana als consumidors que exerceixin el dret d'exigir aquesta informació per poder escollir el producte i la qualitat de la carn respecte a d'altres importades. Unió de Pagesos defensa que el consum de proximitat és «una aposta per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de les zones rurals». En el cas de la carn d'oví i de cabrum, aquest fet té una importància especial, tenint en compte la situació de crisi del sector. L'Agència Catalana de Consum portarà a terme durant tot l'any 2020 una campanya d'inspecció sobre l'etiquetatge de la carn d'oví, cabrum i boví per «combatre l'alta taxa d'incompliment de la normativa actual».