Les empreses espanyoles són més optimistes que les del conjunt de la Unió Europea pel que fa a l'evolució del seu negoci el 2020, tot i que la seva confiança empitjora respecte a l'any passat, segons l'Enquesta de Perspectives Empresarials a Espanya i Europa 2019, coordinada per Eurochambres amb la participació de la Cambra de Comerç d'Espanya.

L'enquesta, que recull l'opinió de 53.000 empreses europees, de les quals 3.591 són espanyoles, i analitza quatre variables (exportacions, ocupació, inversió i vendes nacionals) mostra que les expectatives de les empreses espanyoles són més positives que les europees en les tres primeres i, particularment, pel que fa a l'evolució de les exportacions.

En tot cas, si bé les expectatives de les empreses tant europees com espanyoles el 2020 són favorables, empitjoren respecte a l'exercici 2019 i confirmen l'alentiment de l'economia espanyola de cara a l'any que ve.