Enguany el Consell Comarcal del Bages ha inserit laboralment un total de 40 persones en el marc del projecte Rubik.

El programa té com a objectiu facilitar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat social, i la cinquena i sisena edició del projecte, portades a terme enguany, han permès que 40 persones en situació de vulnerabilitat hagin aconseguit un contracte laboral a la comarca.

162 beneficiaris

Des de la primera edició del projecte, que va posar-se en marxa a final de l'any 2015, un total de 162 persones s'han beneficiat d'aquest programa de suport a l'ocupació del Bages.

El Projecte Rubik, impulsat per l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, dones i polítiques d'igualtat del Consell Comarcal del Bages, es va posar en marxa amb la pretensió de donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presentessin especials dificultats d'accés al món laboral i estessin en situació de risc d'exclusió social.

D'aquesta manera, des de l'ens comarcal es pretén fomentar la creació de nous llocs de treball, afavorir la inclusió social d'aquelles persones en situació de vulnerabilitat social i donar-los suport «en el seu procés d'autonomia econòmica i autoestima personal que les posiciona, novament, en el mercat laboral».

Brigada municipal

Les ofertes laborals incorporades aquest 2019 han estat principalment per a persones de la brigada municipal amb el 65% dels contractes. També per a auxiliars administratives, auxiliars de la llar, treballador/a familiar o monitor/a de centre obert.

Tot gràcies al suport directe dels equips dels serveis socials municipals per cercar el perfil de persona per poder contractar. La majoria de persones contractades tenen un nivell baix d'estudis, el 45% són majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat amb càrregues familiars i el 72% són dones.

Pel que fa a la durada dels contractes, 32 han estat de sis mesos i vuit amb una durada superior. El 55% dels contractes han estat a jornada sencera i la resta a mitja jornada.