Inspecció de Treball ha enviat a Ryanair un advertiment en què alerta que les noves condicions que la companyia pretén fer signar a una part de la plantilla de Girona «incompleixen la normativa laboral i de prevenció de riscos laborals espanyola».

Després d'una inspecció a l'aeroport de Vilobí d'Onyar, de la compareixença d'una representant de l'empresa i l'anàlisi del model de contracte, l'organisme públic conclou que diverses clàusules són «contràries» a la legislació.

En concret, pel que fa a les funcions, Treball considera que el marge de discrecionalitat que es vol atribuir a la companyia «supera els límits permesos» per llei. També les que fan referència a la ubicació i la mobilitat perquè «pretenen instaurar la figura d'un treballador gairebé itinerant». D'altra banda, tampoc veu ajustada a dret la previsió de les retribucions, «amb un salari garantit que queda per sota del mínim interprofessional vigent».

L'organisme també conclou que el fet de no concretar els complements retributius als quals el treballador pot tenir dret fan «impossible» conèixer la retribució real i si aquesta s'ajusta, «com a mínim, al terra salarial legalment previst, incomplint, per tant, també les obligacions d'informació sobre el contingut concret del contracte».

La Inspecció de Treball també veu contrària a la normativa la mesura que pretén imposar l'empresa de poder modificar «unilateralment» el període previst, «quan això s'ha de portar a terme de mutu acord i, en cas de desavinences, a través d'un procediment amb garanties».

L'ens també conclou que no es respecten les previsions en matèria de salut laboral perquè l'aerolínia pretén obligar els treballadors a realitzar exàmens mèdics en qualsevol moment i els pot rellevar en funció dels resultats.

D'altra banda, Inspecció alerta que «s'imposa l'exclusivitat laboral sense complir les condicions que la normativa laboral demana perquè aquesta sigui vàlida». «Un extrem que, a més de contravenir les lleis, genera indefensió als treballadors sobre el contingut dels seus drets i obligacions».