Jubilar-se serà més difícil a partir de l'any vinent. L'edat legal de jubilació a Espanya augmentarà per al 2020 fins als 65 anys i 10 mesos amb caràcter general, dos mesos més que el 2019. Aquest increment, el qual marca la tendència d'una jubilació cada vegada més tardana, no tindrà efecte el 2020 per als treballadors que acreditin un període mínim de cotització d'almenys 37 anys o més. Aquests podran jubilar-se als 65 anys.

A més a més, per calcular la quantitat de la pensió que es rebrà es tindran en compte els últims 23 anys treballats, xifra que ja queda molt lluny dels 15 que es computaven el 2012. Aquestes condicions s'aniran modificant de manera progressiva durant els pròxims anys fins al 2027, quan l'edat legal per accedir a la jubilació quedarà establerta en els famosos 67 anys. En aquest moment, seran necessaris els últims 25 anys per al càlcul de la base reguladora, que determinarà la pensió de jubilació. Progressivament, cada any s'han d'anar sumant diverses setmanes més de treball per poder ser pensionista sense perdre diners.

Tots aquests canvis són conseqüència de la reforma de les pensions aprovada el 2011 pel Govern de José Luís Rodríguez Zapatero, d'acord amb la resta de partits i agents socials, que va introduir una sèrie de mesures que van començar a aplicar-se de forma progressiva a partir del 2013, amb l'objectiu d'endarrerir l'edat de jubilació. En definitiva, cal treballar més per poder jubilar-se i sobretot si es vol tenir la millor prestació possible. La reforma va introduir els 67 anys a partir del 2027, tot i que aquells que hagin acumulat més de 38 anys i mig mantenen el dret de jubilar-se als 65 anys cobrant el 100% de la pensió.

També s'endureixen les condicions per cobrar aquesta totalitat de la pensió: el 2020 serà necessari tenir 36 anys cotitzats, sis mesos més del que es demanava entre el 2013 i el 2019.

Els requisits d'accés també canvien per poder acollir-se a la jubilació parcial, és a dir, la que possibilita compatibilitzar la jubilació i un lloc de treball a temps parcial. Al gener ja es necessitaran 35 anys o més cotitzats per poder accedir a la jubilació parcial amb 61 anys i 10 mesos (quan el 2019 es podia fer amb 61 anys i 8 mesos),edat que s'amplia als 62 anys i 8 mesos pels qui disposin de 33 anys cotitzats.

Envelliment

L'envelliment de la població s'accelerarà bruscament a Espanya. Ho adverteix la OCDE en l'informe que publica anualment, en què ressalta que aquesta tendència de l'envelliment seguirà pressionant el sistema de pensions espanyol. El 2050 hi haurà 78 persones amb més de 65 anys per cada 100 en edat de treballar (entre 20 i 64 anys), davant de les 33 persones que hi ha ara per cada 100 segons es reflecteix a l'informe. Això significa que la taxa de dependència s'haurà més que duplicat en tres dècades fins a situar-se al capdavant de la OCDE, segons les projeccions de la ONU, que són més pessimistes que les de l'Eurostat, que reflecteixen un augment menor.