El nostre dia a dia és ple de missatges sobre la responsabilitat mediambiental; una major consciència sobre la nostra relació amb el medi ambient i la seva protecció. Aquest terme parla del compromís que com a persones tenim envers l'entorn que ens envolta. I això implica empreses, organitzacions i també particulars.

L'habitatge també forma part del problema. Com aconseguir habitatges més eficients? Com aconseguir un millor confort tèrmic amb una menor despesa energètica, i que aquesta energia provingui de fonts renovables? Com aconseguir un estalvi econòmic? I com, en definitiva, contribuir a frenar el canvi climàtic?

Volem espais saludables. Habitatges que facin un ús eficient dels recursos i proporcionin un entorn de vida més confortable i saludable.

Un habitatge eficient en l'ús dels recursos és aquell que estalvia diners en el seu funcionament diari, amb un ús més econòmic dels recursos que utilitza, majoritàriament energia i aigua, i que proporciona un entorn de vida més confortable i saludable als seus habitants, alhora que fomenta la protecció mediambiental.

Les noves normes de construcció, amb l'exigència de nous materials més eficients en l'ús de recursos, és un dels camins cap a aquest canvi, que implica arquitectes, constructors i promotors. Però també com a usuaris dels habitatges podem aplicar principis de sostenibilitat i reduir les emissions de carboni a través del manteniment, reciclatge i ús de fonts d'energia renovables, i aconseguir un estalvi econòmic, tant a curt com a llarg termini.

Algunes accions a realitzar per millorar l'eficiència de recursos podrien ser les següents: instal·lar rivets impermeabilitzants en portes i finestres; segellar conductes de ventilació; instal·lar tendals a les finestres; canviar bombetes incandescents per bombetes CFL o led; aprofitar llum solar en patis i jardins; eixugar la roba en estenedors exteriors; instal·lar sensors de moviments o temporitzadors per a la il·luminació; netejar les bobines de neveres i congeladors; fer un seguiment de l'ús energètic de l'habitatge amb una aplicació de supervisió; reparar aixetes que degotin; instal·lar wc amb tancs de doble descàrrega; escollir electrodomèstics més eficients A+++...

Aquestes mesures ens ajuden a aconseguir un habitatge més verd.

Amb l'avenç de les noves tecnologies, i l'accessibilitat per part dels consumidors a aquests mitjans, s'obté mes informació i control sobre l'ús dels recursos per proporcionar a les llars més comoditat, seguretat i eficiència.

Els professionals immobiliaris som conscients d'aquest canvi de mentalitat per aconseguir habitatges més saludables, i hem après a valorar els beneficis que tenen les llars amb millor ús dels seus recursos, per poder assessorar sobre com millorar l'eficiència d'un habitatge, ja sigui amb intervencions a baix cost, o amb projectes més complexos.

El primer pas és l'obtenció del Certificat d'Eficiència Energètica, imprescindible per a qualsevol transacció immobiliària, que ens determina la despesa energètica de l'habitatge amb una qualificació que va des de la lletra A fins a la lletra G, on A es el que gasta menys energia, i G el que en gasta més. A partir d'aquí us podem aconsellar en l'aplicació de mesures de millora per aconseguir una disminució del consum energètic i augmentar el confort i qualitat de vida a l'habitatge. Aquestes millores es posen en valor, sens dubte, en la comercialització de l'habitatge.

Cal que preguem consciència tots de l'emergència climàtica que estem vivint, i que siguem més respectuosos amb l'entorn i la natura.