El Tresor i Política Financera reprendrà el proper dijous, 9 de gener del 2020, la seva emissió de deute públic l'any 2020 amb una primera subhasta amb la qual preveu captar entre un mínim de 4.750 i un màxim de 6.250 milions d'euros, segons consta en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'ahir.

En concret, el Tresor tornarà a oferir deute públic als inversors per primera vegada el 2020, després d'haver tancat el 2019 amb menys emissió neta de deute públic. Oferirà, d'acord amb el calendari anunciat en la pròxima subhasta, bons a 3 anys amb cupó del 0,05%, bons a 5 anys amb cupó del 0,25%, obligacions a 15 anys amb cupó del 0,7% i obligacions de l'Estat indexades a la inflació amb cupó de l'1,85%.

En circulació el 14 de gener

Els valors que s'emetin en aquestes subhastes es posaran en circulació el dia 14 de gener del 2020, la data de desemborsament i càrrec en compte fixat per als titulars de comptes a la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors.

Per determinar l'evolució del cost del deute, la referència en els bons a 3 anys és l'interès marginal del -0,430% de la subhasta celebrada el 17 d'octubre passat, mentre que en els bons a 5 anys el marginal de referència és el -0,064% del 5 de desembre passat.

Pel que fa a les obligacions a 15 anys, es va registrar un tipus d'interès marginal del 0,705% al 7 de novembre, igual que en les obligacions a 15 anys indexades. L'última operació es va produir el 9 de maig, i es va situar el tipus d'interès marginal al 0,257% . El Tresor va tancar l'exercici del 2019 amb una emissió neta de 19.960 milions d'euros de deute, el 41,8% menys que l'any 2018.